GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uděluji TvaLaska s.r.o., Ke Kůtám 31, Frydek-Mistek Chlebovice, 739 42, IČ: 099 03 712  (dále jen „TvaLaska“), která je správcem internetového obchodu TvaLaska https://www.tvalaska.cz/(„webový portál Tvalaska“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti TvaLaska dobrovolně poskytl/a v rozsahu název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost TvaLaska zpracovávala Osobní údaje za účely:

 

-       nabízení slev na produkty a služby TvaLaska a dalších výhod.

(společnost TvaLaska může nabízet slevy na její produkty a výhodné balíčky produktů).

 

-       marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti Tvalaska.

 

-       průzkum zákaznické spokojenosti uskutečněný přes dotazník spokojenosti heureka.cz pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zkvalitnění zákaznických služeb.

 

Společnost TvaLaska zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnost TvaLaska je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a společnost TvaLaska bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

 

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti TvaLaska nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 604 486 754 a e-mailu protebe@tvalaska.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

 

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep you secure, we need you to log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for your understanding.

Login