GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uděluji TvaLaska s.r.o., Ke Kůtám 31, Frydek-Mistek Chlebovice, 739 42, IČ: 099 03 712  (dále jen „TvaLaska“), která je správcem internetového obchodu TvaLaska https://www.tvalaska.cz/(„webový portál Tvalaska“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti TvaLaska dobrovolně poskytl/a v rozsahu název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost TvaLaska zpracovávala Osobní údaje za účely:

 

-       nabízení slev na produkty a služby TvaLaska a dalších výhod.

(společnost TvaLaska může nabízet slevy na její produkty a výhodné balíčky produktů).

 

-       marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti Tvalaska.

 

-       průzkum zákaznické spokojenosti uskutečněný přes dotazník spokojenosti heureka.cz pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zkvalitnění zákaznických služeb.

 

Společnost TvaLaska zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnost TvaLaska je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a společnost TvaLaska bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

 

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti TvaLaska nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 604 486 754 a e-mailu protebe@tvalaska.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

 

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Back shopping